{{PromotionDetail.PromotionTitle}}

Giải Thưởng:

{{PromotionDetail.PromotionMaxPrize}}

Thưởng Tối Đa:

{{PromotionDetail.PromotionMaxPrize}} {{PromotionDetail.CurrencyCode}}

Thưởng Tối Đa:

{{PromotionDetail.PromotionMaxBonus | currency:"":0 }} {{PromotionDetail.CurrencyCode}}

Số Vòng Cược

{{PromotionDetail.PromotionRollover}}

VIP
Thưởng

{{PromotionDetail.PromotionBonus}}%

Thưởng

{{PromotionDetail.PromotionVIPBonus}}%

Kết Thúc: {{GetTimeDifference(PromotionDetail.ValidityEndDateUTC, false)}}

Điều khoản và điều kiện:

    Nhận Thưởng

    Quý Khách không hợp lệ tham gia bất kỳ khuyến mãi nào

    Ok